Aanmelden

Wanneer en hoe kan ik me aanmelden?

Nog aanmelden voor de brugklas van het Zuid-West College voor schooljaar 2019-2020? Dit kan vanaf woensdag 17 april 2019. Via de site van  scholenwijzer.denhaag.nl zie je het aantal plekken dat onze school nog beschikbaar heeft.            

Wat heb je nodig bij de aanmelding?

Voor leerlingen uit Den Haag en Rijswijk:

  • Je ouder(s)/verzorger(s)
  • Je aanmeldformulier (aanmeldformulier vanaf 17 april’, verkrijgbaar op de basisschool) 
  • Je voorkeurslijst

Voor leerlingen buiten Den Haag en Rijswijk, zoals bijvoorbeeld het Westland:

  • Je ouder(s)/verzorger(s)
  • De unieke aanmeldcode en het advies van de basisschool
  • Wanneer je ouder(s)/verzorger(s) ook een voorkeurslijst willen opgeven (net zoals bij de leerlingen uit Den Haag en Rijswijk), dan kunnen zij dit aangeven bij de aanmelding.

Lever de documenten in op het Zuid-West College. Het is belangrijk dat je ouder(s)/verzorger(s) ook aanwezig zijn.

We zetten je gegevens direct in Onderwijs Transparant, zodat de meester of juf op de basisschool ook weet dat je je hebt aangemeld. Je hoort zo snel mogelijk of je aangenomen wordt op het Zuid-West College.

Voor meer informatie of voor het maken van een afspraak voor aanmelding, kunt u bellen of mailen met mevrouw V. Schrijvers: 070 – 308 98 98 / zuidwestcollege@sgzuidwest.nl .

Advies basisschool
:

De brugklasleerlingen op het Zuid-West College worden geplaatst op basis van het advies van de basisschool (BSA). Dit advies is bindend.
Op het Zuid-West College is voor schooljaar 2019/2020 plaats voor ongeveer 225 leerlingen in leerjaar 1. De capaciteit en het aantal klassen per brugklastype zijn als volgt:

Het aantal klassen in bovenstaand overzicht is een indicatie en een ideale verdeling. De definitieve basisschooladviezen en het daadwerkelijke aantal aanmeldingen per niveau bepalen uiteindelijk het definitieve aantal klassen per brugklastype.

Bij leerlingen die leerwegondersteunend onderwijs (LWOO) nodig hebben, is intelligentieonderzoek vereist. (Dit geldt niet voor de leerlingen van de basisscholen die meedoen aan de Pilot Opting Out.)

Wanneer er een grote discrepantie is tussen het basisschooladvies en de testgegevens van de leerling, wordt er door de aannamecommissie contact opgenomen met de leverende basisschool.

De aannamecommissie van het Zuid-West College kan een aangemelde leerling afwijzen, wanneer de school niet de gevraagde ondersteuning kan aanbieden.