Bericht voor ouder(s)/verzorger(s) van onze leerlingen

Den Haag, 15 maart 2020

Geachte ouders/verzorgers van leerlingen van Scholengroep Den Haag Zuid-West,

Inmiddels is duidelijk dat het coronavirus ons land en dus ook onze scholen steeds meer in de greep krijgt. Ook in en buiten Europa lijkt de situatie niet onder controle en raken steeds meer mensen besmet. Binnen Scholengroep Den Haag Zuid-West volgen we de landelijke situatie op de voet en volgen we de richtlijnen van de rijksoverheid, het RIVM en GGD.

De situatie is sinds afgelopen vrijdag alweer gewijzigd. Middels deze brief geven wij informatie over de gevolgen van het besluit dat de regering heeft genomen om de scholen te sluiten tot 6 april a.s.

Voor Scholengroep Den Haag Zuid-West geldt:

  • Er worden vanaf maandag 16 maart a.s. tot nader order geen lessen gegeven.
  • De scholen zijn van 16 t/m 18 maart a.s. van 9.00 tot 12.00 uur voor leerlingen geopend voor het ophalen van schoolspullen.
  • We vragen iedereen om de berichten via de mail en Magister goed te volgen. Leerlingen kunnen aan de slag met het werk dat nu in Magister en in de Studiewijzers staat. Komende week zal toelichting en uitleg volgen vanuit de verschillende secties.
  • Voor de examenkandidaten geldt dat we hen zo goed mogelijk willen voorbereiden op het eindexamen. We gaan de komende week per school bekijken hoe we de schoolexamens kunnen afnemen. Dat kan inhouden dat we leerlingen uit de examenklassen toch naar school vragen te komen. 
  • We gaan voor de leerlingen in de niet-examenklassen onderwijs op afstand organiseren. Dit onderwijs zal niet de kwaliteit en intensiteit hebben van ons onderwijs in de klas. Dit wordt voor leerlingen en docenten een grote uitdaging, maar in tijden van crisis ontstaat er veel creativiteit.
  • Voor de rest van schooljaar 19/20 komen alle (binnenlandse en/of buitenlandse) schoolreizen en/of excursies te vervallen.

Hoe verder?

Vanuit de scholen zal u nader geïnformeerd worden over de activiteiten voor examenkandidaten en overige leerlingen.

Het bestuur en de schoolleiders voelen zich verantwoordelijk voor de medewerkers van onze scholen en de leerlingen die aan onze zorg zijn toevertrouwd. Wij realiseren ons dat het bovenstaande een enorme impact heeft voor onze leerlingen en ouders. Tegelijkertijd vragen wij om begrip en we zullen u vanzelfsprekend nader informeren als er meer bekend is.

Met vriendelijke groet,

mede namens de schooldirecties van Scholengroep Den Haag Zuid-West,

M. Hakkenberg,

Raad van Bestuur a.i.

Scholengroep Den Haag Zuid-West