Bovo

BOVO Haaglanden

De overstap van leerlingen van het basisonderwijs (po) naar het voortgezet onderwijs (vo) verloopt in de regio Haaglanden volgens de BOVO-procedure. Alle scholen in Den Haag, Leidschendam-Voorburg en Rijswijk nemen deel aan deze werkwijze en houden zich aan de gemaakte afspraken. Het team van BOVO voert de procedure uit.

De BOVO-procedure beoogt een soepele overgang van po naar vo, waarbij de basisschoolverlater op de best passende plek in de brugklas terecht komt. Er zijn vier doelstellingen:

  • Een passend basisschooladvies, onderbouwd met het onderwijskundig rapport
  • Een helder en eerlijk proces van schoolkeuze, aanmelding en toelating
  • Een zorgvuldige behandeling van de aanmelding door de vo-school
  • Het verzamelen van statistische gegevens rond het overstapproces

Meer informatie is te vinden op www.bovohaaglanden.nl