Stage lopen bij ons

Heb jij interesse in een stage voor lesgevende taken voor schooljaar 2021-2022?

Sollicitatiebrieven kun je sturen aan mevrouw Horn: w.horn@sgzuidwest.nl 


Stagiair(e) Social Work / Pedagogiek gezocht voor schooljaar 2021-2022

Zit je in het 3e of 4e jaar van de opleiding Social Work (Minor Jeugd) of Pedagogiek, dan zit je bij ons op de juiste plaats! Je kunt ervaring opdoen met onderstaande werkzaamheden.

Begeleiden leerlingen gedurende het schooljaar:

 • Individuele begeleiding bieden aan leerlingen die problemen ondervinden op (bepaalde) leefgebieden.
 • Inventariseren achtergrondgegevens van de leerling.
 • Intakegesprekken voeren en samen met de leerling het doel van de begeleiding vaststellen.
 • Plan van aanpak schrijven = OPP (eerst m.b.v. stagebegeleider).
 • Een begeleidingstraject (meestal na 6 gesprekken) evalueren.
 • Gespreksverslagen maken en in het leerlingvolgsysteem plaatsen.
 • Leerlingen en ouders zo nodig motiveren voor een extern hulptraject.

Verwijzen, externe contacten en signaleren:

 • Contacten onderhouden en samenwerken met externe instanties.
 • Deelnemen aan zowel interne als externe overlegvormen m.b.t. de leerling.
 • Knelpunten signaleren en dit bespreken met het team.
 • Doorverwijzen naar externe hulpverlening.

Begeleiden bij stages van leerlingen uit leerjaar 3 & 4 (voor studenten Social Work):

 • Leerlingen ondersteunen bij vinden van een stageplaats.
 • Contracten/aanwezigheid formulier toereiken en innemen.
 • Beoordelingsgesprekken voeren op de stageplaats van de leerlingen.
 • Bemiddelen bij problemen / conflictsituaties op de stageplaats van de leerlingen.

Sollicitatiebrieven kun je sturen aan mevrouw Anahnah: f.anahnah@sgzuidwest.nl en mevrouw Korkmaz: p.korkmaz@sgzuidwest.nl