Ondersteuning LWOO

De leerlingen met leerachterstanden tussen de 25% en 50% op begrijpend lezen en/of rekenen hebben recht op Leerwegondersteuning. Deze hulp wordt in de klas gegeven en dat is mogelijk omdat het aantal leerlingen in deze klas kleiner is. Er wordt planmatig gewerkt aan het verkleinen van de achterstanden. De doelen zijn gericht op de individuele onderwijsbehoeften van de leerling. De taalcoördinator geeft hierbij ondersteuning.