Ondersteuning LWOO

De leerlingen die voor de extra hulp op het gebied van rekenen en taal in aanmerking komen, krijgen lesmateriaal op maat. Deze hulp wordt binnen de klas gegeven met ondersteuning van de coördinator taal- en/of rekencoördinator. Omdat een leerachterstand niet zomaar is weggewerkt, kunnen deze extra oefeningen meerdere jaren duren.