Ondersteuningsteam

Het ondersteuningsteam op het Zuid-West College is een deskundig team dat bij elkaar komt om leerlingen te bespreken die extra ondersteuning nodig hebben.

Wanneer een leerling meer nodig heeft dan de basisondersteuning die elke school moet bieden, gaat de school met de ouders/verzorgers en leerling in overleg. In de meeste gevallen leidt dat tot een oplossing, waardoor de leerling goed begeleid en ondersteund kan worden. Soms is advies van andere deskundigen nodig. De leerling kan dan besproken worden in het ondersteuningsteam van de school.

Het ondersteuningsteam komt regelmatig bijeen en heeft veel bevoegdheden. Het team kan besluiten nemen over de ondersteuningsarrangementen en adviseert bijvoorbeeld over het afnemen van testen.