Onze ondersteuning

Mentor

Alles is nieuw als je naar een andere school gaat. Natuurlijk hoef je bij het Zuid-West College niet alles zelf uit te zoeken. Elke groep heeft een mentor bij wie je terecht kunt met je vragen. Een mentor is een leraar, die je wel een beetje kunt vergelijken met de meester of juf uit groep 8. Hij of zij leert je hoe het eraan toe gaat op het Zuid-West College. Jullie praten samen over hoe het met je gaat. Van je mentor heb je veel uren les, meestal 1 of meer vakken, een leesuur en een mentoruur. Ook is de mentor degene die het contact met thuis onderhoudt. Bij rapporten is de mentor degene die met je ouders praat over de cijfers die je gehaald hebt. Heb je naast de basisondersteuning, ook extra ondersteuning nodig, dan roept de mentor de hulp in van de coördinator passend onderwijs.

Dyslexiecoach

Elke leerling met een dyslexieverklaring krijgt een dyslexiepas, waarop staat waar de leerling recht op heeft. Deze pas heeft de leerling altijd bij zich. De mentor heeft minimaal twee keer per jaar een gesprek met de leerling om te kijken of de faciliteiten voldoende zijn. Wanneer de aanpassingen tijdens de lessen niet het verwachte effect hebben, dan zal de coördinator passend onderwijs in samenspraak met de leerling, de ouders en de mentor kijken welke extra ondersteuning geboden kan worden.

Taalbeleid

De school is intensief bezig het taalbeleid meer structuur te geven. Dit beleid heeft als doel de taalvaardigheid van de leerling, zowel mondeling als schriftelijk, bij alle vakken te vergroten. We merken namelijk dat taal steeds belangrijker wordt. Naast aandacht voor taalvaardigheid in alle lessen, zijn er ook diverse projecten die de beheersing van de Nederlandse taal moeten doen toenemen.