Schoolondersteuningsprofiel

Het Zuid-West College wil iedere leerling met gerichte aandacht uitdagen om op zijn of haar niveau het beste uit zichzelf te halen als leerling én persoon.

De leerlingen worden in beeld gebracht met behulp van groepsoverzichten/-plannen. De mentoren betrekken zowel de leerling als de ouders/verzorgers bij zijn/haar cognitieve en sociaal emotionele ontwikkeling door middel van ontwikkelingsgesprekken en mentorgesprekken.

De cognitieve ontwikkeling wordt onder andere in kaart gebracht door het afnemen van Diatoetsen, waarin precies wordt aangegeven welke ondersteuning nodig is.

De school belt de ouders/verzorgers nog dezelfde dag bij afwezigheid van de leerling. Ook het ziekteverzuim wordt nauwlettend in de gaten gehouden en zo nodig wordt de jeugdarts ingeschakeld.

Op deze manier hebben we een compleet beeld van de leerling en kunnen indien nodig extra ondersteuning bieden bij zowel bij de studie als de persoonlijke ontwikkeling. Uiteraard wordt dit met leerling en ouders besproken en worden de doelen gezamenlijk geformuleerd.

Met aandacht, goede begeleiding en passende ondersteuning zien wij het als onze opdracht om elke leerling zijn of haar grenzen te laten verleggen.