Schoolondersteuningsprofiel

Het Zuid-West College begeleidt zijn leerlingen naar zelfleiding. De ontwikkeling naar zelfstandigheid en zelfredzaamheid krijgt volop aandacht. Een intensieve begeleiding leidt tot het snel vaststellen en oplossen van problemen, zowel bij de studie als de persoonlijke ontwikkeling. Een goed ondersteuningsaanbod daarbij is onontbeerlijk. De ene leerling heeft daar meer behoefte aan dan de ander, maar ons streven is dat alle leerlingen een unieke persoonlijke ontwikkeling doormaken waarop zij trots zijn. 

Met aandacht, goede begeleiding en passende zorg zien wij het als onze opdracht om elke leerling zijn of haar grenzen te laten verleggen.

SOP schooljaar 2019-2020