Bevorderingsnormen

Het beleid van de school is erop gericht dat leerlingen zo snel mogelijk op de voor hen meest geschikte plaats terechtkomen, zodat zij zich goed kunnen ontplooien. De kans op doubleren wordt hierdoor zo klein mogelijk. Toch kan het voorkomen dat een leerling niet bevorderd kan worden omdat hij/zij te weinig vorderingen heeft gemaakt om het programma van het volgend leerjaar succesvol te kunnen volgen. De docentenvergadering beslist aan de hand van onderstaande normen of een leerling kan worden bevorderd.

Bevorderingsreglement ZWC 2020-2021