Examenreglement

Alle leerlingen werken in klas 3 en 4 aan schoolexamens: PTA-toetsen. Bijna alle toetsen in de 3e en 4e klas tellen mee voor het examen en zijn PTA-toetsen. Als een leerling een PTA-toets mist dan moet deze altijd ingehaald worden. Hiervoor gelden de regels van het Examenreglement. 

Een overzicht van alle toetsen staat hieronder: 

Klas 3

Klas 3 BASIS 2021-2022 Algemene vakken

Klas 3 BASIS en KADER 2021-2022 Praktijkvakken

Klas 3 KADER 2021-2022 Algemene vakken

Klas 3 TL(Mavo) 2021-2022

Klas 4 

Klas 4 BASIS 2021-2022 Algemene vakken

Klas 4 BASIS en KADER 2021-2022 Praktijkvakken

Klas 4 KADER 2021-2022 Algemene vakken

Klas 4 TL (Mavo) 2021-2022