Schoolse vaardigheden

Tijdens de lessen wordt er extra aandacht besteed aan schoolse vaardigheden. Dit betekent dat we ons in alle lessen bezig houden met sociale, communicatieve, en studievaardigheden. We gebruiken hier een methode voor, maar dragen dit vooral uit door te doen!