Lichamelijke Opvoeding

Bij ons heten de gymlessen geen gym, maar lichamelijke opvoeding, afgekort met LO.
Dat wij bewegen belangrijk vinden bij ons op het Zuid-West College blijkt onder meer uit de LO-uren die wij in de brugklas op de roosters hebben staan: twee keer in de week twee lesuren achter elkaar. In klas twee tot en met vier is dit één keer per week twee lesuren.

Onze LO docenten werken vanuit de vier sleutels van toegang tot deelname aan bewegen:

  • Bewegen verbeteren
  • Bewegen regelen
  • Gezonder bewegen
  • Bewegen beleven

Bewegen verbeteren
Je leert bij ons een breed gebied aan bewegingsactiviteiten een zeker bewegingsrepertoire eigen maken. Wat je op zijn minst moet kennen of kunnen leer je toe te passen zodat je dat ook buiten school kan gebruiken en verder jezelf in kunt ontwikkelen.
Er is aandacht voor de bekende activiteitsgebieden: spelen, turnen, atletiek, bewegen op muziek, zelfverdediging, maar ook voor een aantal voorbeelden van nieuwere of extra activiteiten, zoals schaatsen. Het idee is steeds, dat je bewegend leert rekening te houden met anderen en dat kennis en inzicht als noodzakelijke voorwaarden worden meegenomen.

Bewegen regelen
Je leert je ook te oriënteren op een aantal regelende onderwerpen. Hieronder valt onder andere: inrichten, hulpverlenen, coachen/begeleiden, scheidsrechteren/jureren, organiseren en ontwerpen.

Gezonder bewegen
Je leert veilig te bewegen en plezier te hebben aan het inspannen bij bewegen. Ook leer je hoe je door bewegen fitter kunt worden.

Bewegen beleven
Je leert betrokken te raken bij de lessen en gericht te raken op jouw eigen ontwikkelingsmogelijkheden. Beleving van de lessen is een regel om te komen tot leren en ontwikkelen. Een juiste manier van omgaan met elkaar en met regels en materialen maakt daar deel van uit. Het uiteindelijke doel van bewegingsonderwijs is dat bij jou het bewegen gaat leven, dat het je raakt en wat met je doet. Je moet graag willen bewegen, je er in willen ontwikkelen en nieuwsgierig worden naar jouw verdere mogelijkheden en perspectieven na de schoolperiode.