Kwaliteit van ons onderwijs

Onderwijsinspectie
De Inspectie voert jaarlijks risicogericht onderzoek uit bij alle scholen voor voortgezet onderwijs. De Inspectie gaat na of wet- en regelgeving wordt nageleefd. Aan de hand van het jaarverslag van het bestuur waartoe de school behoort, wordt gekeken naar risico’s voor de financiële continuïteit en de financiële rechtmatigheid. Bovendien wordt gecontroleerd of alle verplichte jaardocumenten zijn ingediend, zoals de schoolgids, examenreglement en de programma’s van toetsing en afsluiting (PTA). Scholen bij wie geen risico’s worden aangetroffen, krijgen als vorm van toezicht een zogenoemd basisarrangement toegewezen. Signaleert de inspectie wel risico’s, dan volgt een nader onderzoek en kan een school mogelijk onder geïntensiveerd toezicht komen te staan. In die situatie krijgt een school een aangepast toezichtarrangement (zwak of zeer zwak).

Alle afdelingen van het Zuid-West College zijn in schooljaar 2015-2016 voldoende beoordeeld.
In 2019 is de kwaliteit van de examinering op het Zuid-West College met een voldoende beoordeeld.

Slagingspercentages 2019 – 2020
Vmbo basis: 100,0 %
Vmbo kader: 100,0 %
Mavo / TL: 100,0 %