Vmbo

Vmbo Basis-Kader
Het Voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs, meestal afgekort tot vmbo, is een van de vijf vormen van voortgezet onderwijs in Nederland. Het vmbo biedt diverse leerwegen in het voortgezet onderwijs die toeleiden naar het middelbaar beroepsonderwijs (mbo). De leerwegen binnen het vmbo verschillen vooral in de mate waarin de praktijk een plaats heeft in het onderwijs.

Basisberoepsgerichte leerweg (BB)
De basisberoepsgerichte leerweg is bestemd voor leerlingen die vooral praktisch ingesteld zijn. Qua theoretische belasting is deze leerweg minder zwaar dan de kaderberoepsgerichte leerweg, vandaar ook de benaming. De leerlingen doen examen in vier algemene vakken en een profiel. Het examenprogramma voor deze leerweg is minder uitgebreid en meer praktisch dan dat van de andere leerwegen.

Kaderberoepsgerichte leerweg (K)
De kaderberoepsgerichte leerweg is voor leerlingen die theoretische kennis het liefst opdoen door praktisch bezig te zijn. De benaming verwijst naar het feit dat de leerlingen al bezig zijn met een opleiding die in zijn geheel gericht is op een functie op kaderniveau (niveau drie of vier in het mbo). De leerling doet examen in vier algemene vakken en een profiel.