Profielen vmbo

Onze school biedt drie profielen aan:

  1. Zorg en welzijn (Z&W)
  2. Economie en ondernemen (E&O)
  3. Dienstverlening en producten met de uitstroomrichtingen:
    1. Sport, dienstverlening en veiligheid
    2. ICT

Een profiel bestaat uit een profieldeel en een vrij deel. Het profieldeel bestaat uit twee algemeen vormende (avo-) vakken en een breed profielvak. Het vrije deel bestaat uit beroepsgerichte keuzevakken.

Het profielvak bestaat altijd uit een combinatie van binnen- en buitenschools leren en wordt als één vak verspreid over het 3e en het 4e leerjaar aangeboden.

Een leerling moet ten minste vier beroepsgerichte keuzevakken afronden om een diploma te kunnen behalen.