ICT

Dienstverlening en producten is een breed oriënterend profiel met twee uitstroom­richtingen: Sport, dienstverlening & veiligheid en de uitstroomrichting ICT.

Uitstroomrichting ICT

ICT is een beroepsgericht vmbo-profiel waarbij leerlingen in klas 3 en 4 geduren­de twee jaar worden voorbereid op het werken in verschillende werkvelden zoals helpdesk medewerker, programmeur, game-designer, mediaontwikkelaar, digitaal rechercheur en netwerkbeheerder.

Leerlingen die kiezen voor het profiel Dienstverlening & Producten, krijgen de volgende avo-vakken: Nederlands, Engels, rekenen, economie, kunstvakken, licha­melijke opvoeding en maatschappijleer. Daarnaast kunnen leerlingen kiezen voor wiskunde of biologie.