Zorg en Welzijn

Zorg en welzijn is een beroepsgericht vmbo-profiel waarbij leerlingen in klas 3 en 4 gedurende twee jaar worden voorbereid op het werken in verschillende werkvelden, zoals de horeca, de facilitaire dienstverlening, in de zorg of in de verpleging, in de uiterlijke verzorging, de kinderopvang of in de sportwereld.

De volgende avo-vakken staan op het lesrooster: Nederlands, Engels, ict*, rekenen, aardrijkskunde, biologie, culturele en kunstzinnige vorming, lichamelijke opvoeding en maatschappijleer (ict is onderdeel van het profielvak Zorg en welzijn).

Zowel in de 3e als de 4e klas volgen bbl- en kbl-leerlingen 6 uur in de week een be­roepsgericht vak op het leerplein. Daarnaast kunnen leerlingen kiezen uit beroeps­gerichte keuzevakken, die ook op het leerplein worden aangeboden.

Het profiel Zorg & welzijn wordt op de kaderberoepsgerichte en basisberoepsge­richte leerweg aangeboden.