Privacystatement

Informatie voor ouders en verzorgers

Een veilige leer- en werkomgeving voor leerlingen én medewerkers vindt iedereen ontzettend belangrijk. De nieuwe privacywetgeving die vanaf 25 mei 2018 van toepassing is, draagt hiertoe
bij. De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) geeft iedereen sterke en uitgebreide privacyrechten. U en uw kind krijgen meer zeggenschap over eigen persoonsgegevens. 

Wat staat er in ons Privacy statement-SGDHZW ?

  • Welke privacyrechten hebben u en uw kind?
  • Hoe zit het met het leerlingdossier?
  • Gebruik beeldmateriaal: toestemming specifiek & actueel
  • Meldpunt datalekken