Schoolgids

In de schoolgids vindt u meer informatie over organisatie van het onderwijs, begeleiding, schoolvakanties en lestijden. Informatie over waar het Zuid-West College voor staat en wat wij willen bereiken met onze leerlingen. Ook worden de reglementen en procedures beschreven die op school gelden en vindt u in deze schoolgids informatie over de kosten rondom het onderwijs. 

Schoolgids 2020-2021