Stagiaire MWD / Social Work gezocht!

Doe je de Minor Jeugd dan zit je bij ons op de juiste plaats. Je kunt ervaring opdoen met onderstaande werkzaamheden.

 • Begeleiden leerlingen gedurende het schooljaar:
 • Individuele begeleiding bieden aan leerlingen die problemen ondervinden op (bepaalde) leefgebieden
 • Inventariseren achtergrondgegevens van de cliënt,.
 • Intakegesprekken voeren en samen met de cliënt het doel van de begeleiding vaststellen.
 • Plan van aanpak schrijven = OPP (eerst m.b.v. zorgcoördinator)
 • Een begeleidingstraject (meestal na 6 gesprekken) evalueren.
 • Gespreksverslagen maken en in het leerlingvolgsysteem plaatsen.
 • Jongeren en ouders zo nodig motiveren voor een extern hulptraject.
 • Verwijzen, externe contacten en signaleren:
 • Contacten onderhouden en samenwerken met externe instanties.
 • Deelnemen aan zowel interne als externe overlegvormen m.b.t. de cliënt.
 • Knelpunten signaleren en dit bespreken met het team.
 • Doorverwijzen naar externe hulpverlening.
 • Begeleiden bij stages van leerlingen uit leerjaar 3 & 4:
 • Leerlingen ondersteunen bij vinden van een stageplaats
 • Contracten/aanwezigheid formulier toereiken en innemen
 • Beoordelingsgesprekken voeren op de stageplaats van de leerlingen.
 • Bemiddelen bij problemen / conflictsituaties op de stageplaats van de leerlingen.

 

 

Sollicitatiebrieven sturen aan:  g.hellinga@sgzuidwest.nl en  p.korkmaz@sgzuidwest.nl