Welke weg doorloopt mijn kind?

De onderbouw van het Zuid-West College (klas 1 & 2)

Hoe zorgen we ervoor dat jij gestimuleerd en uitgedaagd wordt, op jouw eigen niveau, om het beste uit jezelf te halen, zowel als leerling en als persoon?

In de onderbouw bieden we verschillende klassen aan om dit voor elkaar te krijgen:

Losse vakken
In de onderbouw bieden we alle vakken los aan. Dat wil zeggen: mens & maatschappij bestaat uit aardrijkskunde, geschiedenis & economie. Nask bestaat uit natuurkunde en scheikunde. Dit zorgt voor een betere aansluiting naar de bovenbouw, waar de vakken ook los gegeven worden, voor een soepelere opstroom, indien mogelijk én een betere aansluiting op de vervolgopleidingen in het mbo of het havo.

Schoolse vaardigheden
Tijdens de lessen besteden we extra aandacht besteed aan schoolse vaardigheden. Dit betekent dat we ons in alle lessen bezig houden met sociale, communicatieve,  en studievaardigheden. We gebruiken hier een methode voor, maar dragen dit vooral uit door te doen! 

Rots & Water
Je krijgt bij ons één periode Rots & Watertraining aangeboden. Rots & Water is een psychofysieke training die zich richt op de ontwikkeling van sociale competenties, het voorkomen en aanpakken van pesten, weerbaarheid en seksueel geweld.

Naschoolse sport
Je kunt in de onderbouw gratis verschillende sporten beoefenen na schooltijd. De sporten worden gegeven door gediplomeerde trainers van buiten de school. Tijdens de trainingen staan plezier en discipline voorop.

Beroeps- & Keuzemodulen
Om je voor te bereiden op de profielkeuze aan het eind van leerjaar twee zal je in de onderbouw praktische modulen volgen om zo kennis op te doen over wat de modulen inhouden. We bieden de modulen breed aan, ook profielen die wij niet op school hebben worden onder de loep gehouden. Je krijgt ook een keuzemogelijkheid van modulen, ter voorbereiding op de keuze van vakken in de bovenbouw. In samenwerking met de mentor, de docenten van de modulen en je ouders, maak je een LOB-dossier.

Opstroommogelijkheden
In de klas wordt les gegeven op twee niveaus. Heb je een bbl- of bbl-/kbl-advies, dan kom je in een bbl-/kbl-klas. Heb je een kbl- of kbl-/tl-advies, dan kom je in een kbl-/tl-klas en Als je een mavo- of mavo-/havo-advies hebt, kom je in een mavo-/havo-klas. Je hebt twee jaar de tijd om jezelf te ontwikkelen. We gaan er vanuit dat je in de derde klas op het juiste niveau zit.
In de klas wordt les gegeven op twee niveaus. Eerst de uitleg van het eerste niveau en daarna de verlengde instructie op het tweede niveau. Je maakt op het Zuid-West College in de klas dus opdrachten op twee niveaus. Dit is ook te zien aan de methodes waaruit gewerkt wordt. Zo wordt er in een kbl-/tl-klas bijvoorbeeld les gegeven uit kbl-/tl-methodes. De studiewijzers worden ook ingericht op twee niveaus. Ook in de toetsen zitten opdrachten op twee niveaus en dus wordt een toets beoordeeld met twee cijfers. Eén op het eerste niveau en één op het tweede niveau.
Het zijn niet alleen de cijfers die aangegeven dat je mag opstromen. Hier komt meer bij kijken. Schoolse vaardigheden zijn even belangrijk. Voor de verschillende niveaus zijn verschillende vaardigheden van belang. Pas als je ook deze vaardigheden beheerst kan je opstromen naar een hoger niveau.

ZW-uren
Zowel in de kbl-/tl-klas als in de tl-/havo-klas werken we met ZW-uren. In deze uren worden schoolse vaardigheden in een duidelijke omgeving toegepast. Je maakt zelf een keuze in welke leerstijl je aan de slag gaat: zelfstandig werken, samenwerken, in stilte werken of juist achter de computer. Je hebt ook de mogelijkheid om verlengde instructie preteaching & bijlessen in verschillende vakken te krijgen.

Bijlessen & huiswerkbegeleiding
Wij bieden bijlessen in de vakken Nederlands & rekenen en huiswerkbegeleiding aan bij ons op school. Ook is er de mogelijkheid om bijlessen te volgen bij de brede buurtschool op onze eigen vestiging. 

Ondersteuning op maat
In samenwerking met ons ondersteuningsteam bieden we ondersteuning op maat. Wanneer je bijvoorbeeld moeite hebt met leren bieden we bijlessen, huiswerkbegeleiding of studiecoaches. Wanneer je niet lekker in je vel zit bieden we schoolmaatschappelijk werk, zorgcoaches of diverse trainingen. We zoeken voor jou passende ondersteuning om zo jouw schoolperiode een leerzame en leuke tijd te laten zijn.