Wij zijn het Zuid-West College

Het Zuid-West College biedt alle leerwegen van het vmbo (inclusief lwoo) aan, waarbij we onze leerlingen uitdagen om op hun hoogst haalbare niveau het diploma te behalen. Leerlingen kunnen bij ons opstromen naar een hoger niveau. Het Zuid-West College biedt uitdagend onderwijs én perspectief!

Het Zuid-West College biedt in de onderbouw vier typen klassen aan: KompasKlas, bbl/kbl, kbl/tl en tl. In alle klassen worden de schoolvakken los aangeboden, zoals aardrijkskunde, geschiedenis, biologie, etc. In de bbl-/kbl-klas, de kbl-/tl-klas en de tl-klas, onze dakpanklassen, krijgen onze leerlingen les op twee niveaus. Het Zuid-West College biedt, naast de dakpanklassen, ook een uitdagend traject aan voor leerlingen met een bbl/lwoo-advies: de Kompasklas. De Kompasklas heeft een eigen lokaal, een vast klein docententeam en veel contact met de mentor, hierdoor kunnen we de leerresultaten van de leerlingen goed in de gaten houden. Ook maken leerlingen in klas 1 en 2 al kennis met de profielen van de bovenbouw d.m.v. beroeps- en keuzemodules op ons nieuwe moderne leerplein.

Het Zuid-West College hecht grote waarde aan de gezondheid van haar leerlingen. We werken op het Zuid-West College volgens de “Richtlijnen Gezondere Kantines”, die zijn opgesteld door het Voedingscentrum. Binnen de verschillende aangeboden productgroepen (zoals dranken, brood, zuivel enz.) biedt de kantine minstens één gezonde keuze aan. Dit geldt voor het uitgestalde aanbod én voor het aanbod in de automaten. Gezonde keuzes worden gedefinieerd door het Voedingscentrum. Samen met onze cateraar brengen wij ieder jaar het aanbod in de kantine in kaart met de kantinescan, zodat we continue gezonde producten blijven aanbieden.