Zuid-West College

Het Zuid-West College biedt alle leerwegen van het vmbo (inclusief lwoo) aan, waarbij we onze leerlingen uitdagen om op hun hoogst haalbare niveau het diploma te behalen. Leerlingen kunnen bij ons opstromen naar een hoger niveau, zelfs de havo is mogelijk. Het Zuid-West College biedt uitdagend onderwijs én perspectief!

Het Zuid-West College biedt in de onderbouw vier typen klassen aan: KompasKlas, bbl/kbl, kbl/mavo en mavo/havo. In alle klassen worden de schoolvakken los aangeboden, zoals aardrijkskunde, geschiedenis, biologie, etc. In de bbl-/kbl-klas, de kbl-/mavo-klas en de mavo-/havo-klas, krijgen onze leerlingen les op twee niveaus. Het Zuid-West College biedt hiernaast ook een uitdagend traject aan voor leerlingen met een bbl/lwoo-advies: de Kompasklas. De Kompasklas heeft een eigen lokaal, een vast klein docententeam en veel contact met de mentor, hierdoor kunnen we de leerresultaten van de leerlingen goed in de gaten houden. Ook maken leerlingen in klas 1 en 2 al kennis met de profielen van de bovenbouw d.m.v. beroeps- en keuzemodules op ons leerplein.