Missie en Visie

Onze missie:

“Iedere leerling met gerichte aandacht uitdagen om op zijn of haar niveau het beste uit zichzelf te halen, als leerling én als persoon.”

Onze uitgangspunten:

Warm
De medewerkers van het Zuid-West College zijn positief, hartelijk en voelen zich oprecht betrokken bij de individuele leerling. Die betrokkenheid gaat geregeld verder dan zaken die alleen voor school van toepassing zijn; er is ook begrip en aandacht voor de thuissituatie en andere factoren die van invloed zijn op de vorming jou als leerling. Op het Zuid-West College doet een individu ertoe: iedereen mag ‘er zijn’; iedereen is welkom. Docenten zijn toegankelijk. De school is kleinschalig en biedt jou een veilig, geborgen gevoel. Onze leerlingen erkennen dat de sfeer op school goed is. Ze zijn daarom graag op het Zuid-West College, ook buiten lestijden. De school functioneert voor hen als een ‘verlengde huiskamer’. De ankerwaarde ‘warm’ zorgt ervoor dat jij je als leerling welkom en gekend voelt.

Divers
De diversiteit van het Zuid-West College schuilt onder meer in de grote verscheidenheid in afkomst en culturele achtergrond. Het Zuid-West College beschikt over de kwaliteit om te kunnen schakelen naar gelang de verschillende behoeften van haar leerlingen: er is aandacht voor verschillen en de werkwijze is hierop ingericht.Op school kunnen zowel jij als de medewerkers zichzelf zijn. Dat is een kracht van de school.

Loyaal
De betrokkenheid van onze docenten op het Zuid-West College is te merken in hun oprechte interesse in jou als leerling. Ze hebben interesse in en aandacht voor jou als persoon. Ook los van het onderwijzende gedeelte. Onze docenten geloven in de kracht en de mogelijkheden van jou en tonen verbondenheid. Dat zorgt ervoor dat onze docenten niet loslaten op momenten dat het moeilijk wordt of even minder gaat. Onze leerlingen en docenten voelen zich met de school verbonden. Er is een goede sfeer tussen onderlinge collega’s; zij hebben het gevoel dat ze bij elkaar terecht kunnen. Gezamenlijk willen de medewerkers van het Zuid-West College het beste bereiken. Zij zijn ook bereid om daar hard voor te werken.

Dat het Zuid-West College loyaal is, geeft leerlingen een gevoel van vertrouwen. Betrokkenheid is wederzijds, wat bij leerlingen zorgt voor een gevoel van veiligheid.