Bestuurlijke organisatie

Het Zuid-West College is onderdeel van Scholengroep Den Haag Zuid-West. 
Scholengroep Den Haag Zuid-West verzorgt voortgezet onderwijs  in  het  stadsdeel Escamp in Den Haag Zuid-West. Het stadsdeel Escamp omvat ook het Wateringse Veld. Veel leerlingen wonen in de omgeving van de scholen, maar alle scholen zijn ook goed bereikbaar met het openbaar vervoer.

Alle scholen willen nauw samenwerken met de buurt en willen ook bijdragen aan een positieve ontwikkeling van het stadsdeel. Daarom werkt de Scholengroep samen met diverse maatschappelijke organisaties in de wijk en is de school gesprekspartner in de planontwikkeling van het stadsdeel.

De Scholengroep is een school op algemeen bijzondere grondslag en heeft een Raad van Bestuur en een Raad van Toezicht.

Raad van Bestuur

De Scholengroep wordt geleid door de Raad van Bestuur: de heer K. van den IJssel, Raad van Bestuur a.i.

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht bestaat uit de volgende leden: mevrouw drs. N. Dukker, mevrouw dr. C. Verhoeff, de heer dr. K. van Eijck, de heer J. Kuijper en de heer drs. R. Rust.

Contact

De Raad van Toezicht is te bereiken via het bestuurssecretariaat:
Raad van Toezicht Scholengroep Den Haag Zuid-West
Postbus 45648
2504 BA Den Haag
T. 070 308 9884
E. s.vasmuth@sgzuidwest.nl