Schoolleiding

De directeur, mevrouw A. Sinke
De directeur geeft leiding aan het Zuid-West College en laat zich bijstaan door de leden van het managementteam, waaronder de coördinatoren, management assistent en ondersteuningscoördinator. De directeur draagt zorg voor het voorbereiden, ontwikkelen en (mede) uitvoeren van het meerjaren (onderwijskundig) beleid van de school, het bijdragen aan de centrale beleidsontwikkeling van de Scholengroep en het leidinggeven.

 


De adjunct-directeur, de heer M. Carlier
De adjunct-directeur geeft leiding aan het Zuid-West College en laat zich bijstaan door de leden van het managementteam, waaronder de coördinatoren, management assistent en ondersteuningscoördinator. De adjunct-directeur draagt zorg voor het voorbereiden, ontwikkelen en (mede) uitvoeren van het meerjaren (onderwijskundig) beleid van de school, het bijdragen aan de centrale beleidsontwikkeling van de Scholengroep en het leidinggeven.

 

 

De coördinator, de heer V. van Delft
De coördinator ondersteunt de adjunct-directeur op het gebied van de organisatorische- en  leerlingenzaken en de coördinator acteert binnen de pedagogische driehoek tussen ouder, leerling en mentor.

 

 

De coördinator, mevrouw P. Korkmaz
De coördinator ondersteunt de adjunct-directeur op het gebied van de organisatorische- en  leerlingenzaken en de coördinator acteert binnen de pedagogische driehoek tussen ouder, leerling en mentor.

 

 

 

De managementassistent, mevrouw W. Horn
De management assistent ondersteunt de schoolleiding en organiseert diverse activiteiten binnen de school voor zowel leerlingen als het personeel.