Schoolleiding

De directeur, de heer drs. ing. R. Oranje
De directeur geeft leiding aan het Zuid-West College en laat zich bijstaan door de leden van het managementteam, waaronder de teamleiders, organisatieassistent en ondersteuningscoördinator. De directeur draagt zorg voor het voorbereiden, ontwikkelen en (mede) uitvoeren van het meerjaren (onderwijskundig) beleid van de school, het bijdragen aan de centrale beleidsontwikkeling van de Scholengroep en het leidinggeven.

 


De teamleider onderbouw, mevrouw A. Sinke
De teamleider verzorgt het onderwijskundig beleid en uitvoering binnen de onderwijsafdeling, levert een bijdrage aan de ontwikkeling van het beleid van de school, geeft leiding aan projecten, geeft leiding aan het onderbouwteam en verzorgt onderwijs.

 


De teamleider bovenbouw, de heer M. Carlier
De teamleider verzorgt het onderwijskundig beleid en uitvoering binnen de onderwijsafdeling, levert een bijdrage aan de ontwikkeling van het beleid van de school, geeft leiding aan projecten, geeft leiding aan het bovenbouwteam en verzorgt onderwijs.

 

 

 

 De organisatieassistent, mevrouw W. Horn
De organisatieassistent ondersteunt de schoolleiding en organiseert diverse activiteiten binnen de school voor zowel leerlingen als het personeel.