Ouderbijdrage

Het volgen van voortgezet onderwijs is gratis. Dat wil zeggen dat de overheid geen lesgeld heft. Toch zijn er kosten voor de inrichting van het onderwijs die niet door de overheid worden vergoed. Daarvoor vragen we een ouderbijdrage. Deze bijdrage is vrijwillig, maar niet vrijblijvend. De hoogte en bestemming daarvan is in overleg met de Medezeggenschapsraad tot stand gekomen.

We proberen de ouderbijdrage laag te houden en tevens de activiteiten en benodigdheden die vanuit de ouderbijdrage worden betaald in stand te houden. We gaan ervan uit dat ouders dan ook in het belang van hun zoon of dochter het betalen van de ouderbijdrage als een vanzelfsprekendheid zien.

Van de ouderbijdrage betalen wij zaken als het gebruik van een kluisje, verzekering*, proefwerkpapier, kopieerkosten, cultuuruitjes, gebruik ICT en de ouder- en leerlingenraad.

*dit betreft niet de verzekering voor een tablet/Chromebook. Informatie over wat er wel verzekerd is tijdens schooltijden kan teruggevonden worden in onze schoolgids.