Waarom het Zuid-West College

In de onderbouw besteden we tijdens de lessen aandacht aan schoolse vaardighe­den: we helpen bij het leren, werken samen en maken gebruiken van weekplanners. Daarnaast krijgen alle brugklassen ‘Rots en Water’-training, een psychofysieke training die zich richt op de ontwikkeling van sociale competenties, het voorkomen en aanpak­ken van pesten en weerbaarheid. De kbl-/tl-klas en de mavo-/havo-klas volgen ook ZW-uren. Tijdens deze uren maken leerlin­gen zelf een keuze in welke werkvorm ze aan de slag gaan: zelfstandig, samen, in stilte of met ICT-middelen.

In de bovenbouw bieden we drie profielen aan: Zorg en Welzijn (Z&W), Economie en Ondernemen (E&O) en Dienstverlening en Producten (D&P). Het profiel Dienstverle­ning en Producten heeft twee uitstroom­richtingen: je kunt kiezen uit de richting ICT of de richting Sport, Dienstverlening & Veiligheid.

Op het Zuid-West College vinden we stages erg belangrijk. Leerlingen leren niet alleen op school, maar ook in de praktijk. In de 3e en 4e klas lopen alle leerlingen twee keer twee weken een beroepsstage. Mavo-leerlingen hebben in de 3e klas een beroepsoriëntaterende stage. Onze leerlingen zijn daardoor beter in staat om voor een beroep te kiezen dat goed bij hen past. En doordat onze leerlingen ook beter weten waarvoor ze opgeleid worden, is de kans op uitval in het vervolgonderwijs aanzienlijk kleiner.

Op het Zuid-West College is er ook de mogelijkheid voor bijles en/of huiswerkbegeleiding.